Tổng hợp một số công trình thi công xây dựng nhà ở

  • Thiết kế và thi công xây dựng Nhà ở Phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
  • Năm xây dựng: 2018
  • Thi công xây dựng nhà ở phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức
  • Năm Xây dựng: 2018
  • Thi công xây dựng nhà ở KDC Khang Điền, Phường Phườc Long B, Thành phố Thủ Dức
  • Năm xây dựng: 2018
%d bloggers like this: