Căn hộ dịch vụ

  • Thiết kế nội thất căn hộ dịch vụ
  • Địa điểm: Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Năm thiết kế: 2021.
%d bloggers like this: